ZAMEK Culture Centre

GENERATOR MALTA – warsztaty <br> OD RZECZYWISTOŚCI DO METAFORY

Zapraszamy na cykl warsztatów skierowanych do edukatorów, nauczycielek, wykładowców i aktywistek! Korzystając z różnych narzędzi i perspektyw zawodowych będziemy pracować wokół tematu inności, migracji i uchodźstwa. Cykl powstał dzięki współpracy z podmiotami, organizacjami pozarządowymi, inicjatywami nieformalnymi; w rolę prowadzących wcielą się eksperci i ekspertki od lat działający/e na gruncie sztuki, performansu, nowych mediów i dziennikarstwa.


Każdy warsztat stanowi osobne wydarzenie.
Uczestnicy i uczestniczki warsztatu otrzymają certyfikat poświadczający uzyskane umiejętności.
Warsztaty organizowane w ramach Malta Festiwal – Generator Malta we współpracy z Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

Na warsztaty obowiązują zapisy: zapisy@malta-festival.plg. 15-18
OD RZECZYWISTOŚCI DO METAFORY / Strefa WolnoSłowa
prowadzenie: Alicja Borkowska
http://bit.ly/OdRzeczywistościDoMetafory


Strefa WolnoSłowa od lat tworzy spektakle z udziałem grup Polaków, migrantów i uchodźców, gdzie dramaturgia oparta jest o biografie uczestników. Warsztaty umożliwią wspólną próbę zrozumienia zagadnień związanych z migracją, dadzą narzędzia do budowania wielokulturowej grupy, przekraczania językowych i kulturowych barier związanych z szukaniem wewnątrz niej porozumienia, ale i w walce z indywidualnymi lękami utrudniającymi przekazanie w otwartej dyskusji swoich opinii, doświadczeń.


Szczegółowe informacje dostępne tutaj oraz na stronie festiwalu: malta-festival.pl; www.cpe.poznan.pl
Idea: Ola Juchacz

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants