ZAMEK Culture Centre

GENERATOR MALTA – warsztaty <br> OD RZECZYWISTOŚCI DO METAFORY

Zapraszamy na cykl warsztatów skierowanych do edukatorów, nauczycielek, wykładowców i aktywistek! Korzystając z różnych narzędzi i perspektyw zawodowych będziemy pracować wokół tematu inności, migracji i uchodźstwa. Cykl powstał dzięki współpracy z podmiotami, organizacjami pozarządowymi, inicjatywami nieformalnymi; w rolę prowadzących wcielą się eksperci i ekspertki od lat działający/e na gruncie sztuki, performansu, nowych mediów i dziennikarstwa.


Każdy warsztat stanowi osobne wydarzenie.
Uczestnicy i uczestniczki warsztatu otrzymają certyfikat poświadczający uzyskane umiejętności.
Warsztaty organizowane w ramach Malta Festiwal – Generator Malta we współpracy z Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

Na warsztaty obowiązują zapisy: zapisy@malta-festival.plg. 15-18
OD RZECZYWISTOŚCI DO METAFORY / Strefa WolnoSłowa
prowadzenie: Alicja Borkowska
http://bit.ly/OdRzeczywistościDoMetafory


Strefa WolnoSłowa od lat tworzy spektakle z udziałem grup Polaków, migrantów i uchodźców, gdzie dramaturgia oparta jest o biografie uczestników. Warsztaty umożliwią wspólną próbę zrozumienia zagadnień związanych z migracją, dadzą narzędzia do budowania wielokulturowej grupy, przekraczania językowych i kulturowych barier związanych z szukaniem wewnątrz niej porozumienia, ale i w walce z indywidualnymi lękami utrudniającymi przekazanie w otwartej dyskusji swoich opinii, doświadczeń.


Szczegółowe informacje dostępne tutaj oraz na stronie festiwalu: malta-festival.pl; www.cpe.poznan.pl
Idea: Ola Juchacz

Events

Date
Categories
Participants