ZAMEK Culture Centre

Inny Świat na Zamku #2„Bliżej Bliskiego Wschodu” – debata z udziałem Moniki Bobako i Patrycji Sasnal

Buy ticket TICKET


Gdy cały świat komentuje masakrę Gazy i zastanawia się nad możliwością szerszego konfliktu na Bliskim Wschodzie, my chcielibyśmy zrobić krok w tył i porozmawiać o tym regionie z odrobinę innej perspektywy. Podjąć refleksję nad wspólną historią podzielonych dziś granicami państwowymi ludów, poszukać innego punktu widzenia na kulturę, religię i politykę Bliskiego Wschodu niż ta, która widzi tam jedynie źródło zagrożeń, napięć i katastrof. Czego my, tu w Polsce, albo szerzej na wschodzie Europy możemy nauczyć się z historii tego innego, bliskiego, a często tak dalekiego wschodniego regionu? Czego jeszcze usilnie nie chcemy się o nim dowiedzieć? Te i wiele innych kwestii chcielibyśmy przedyskutować na drugiej debacie w ramach cyklu „Inny Świat na Zamku”.


Monika Bobako – filozofka, profesor UAM, absolwentka UAM oraz Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie. Jest autorką książek Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej (Universitas, 2017) oraz Demokracja wobec różnicy. Multikulturalizm i feminizm w perspektywie polityki uznania (Wydawnictwo Poznańskie, 2010), a także redaktorką tomu Teologie emancypacyjne (Praktyka Teoretyczna 2013) oraz Islamofobia. Konteksty (Praktyka Teoretyczna 2017). Interesuje się kwestiami rasy i rasizmu, w tym islamofobii i antysemityzmu, oraz problemami świata postkolonialnego, szczególnie społeczeństw muzułmańskich. Zajmuje się także problematyką feministyczną, zwłaszcza w kontekście teorii politycznej i filozofii religii. Jej obecny projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki zatytułowany jest „Genealogie peryferyjnej białości. Polskie tożsamości w perspektywie teorii urasawiania”.


Patrycja Sasnal – kierowniczka Biura Badań i Analiz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Z wykształcenia doktor nauk politycznych, arabistka i filozofka, specjalizuje się w polityce na Bliskim Wschodzie, stosunkach transatlantyckich, radykalizacji, migracjach i studiach postkolonialnych. Jest członkinią rady European Council on Foreign Relations i eksperckiej komisji ds. migracji przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim, Sorbonie (Paris III), była badaczką na Amerykańskim Uniwersytecie w Bejrucie i stypendystką Fulbrighta na SAIS, Johns Hopkins University w Waszyngtonie. Jej nowa książka to “Arendt, Fanon and Political Violence in Islam” (Routledge, 2019). Mówi po angielsku, arabsku i francusku.


Paweł Mościcki – filozof, eseista i tłumacz, profesor w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie kieruje Pracownią Antropologii Współczesności. Redaktor tomu „Maurice Blanchot. Literatura ekstremalna” (2007) oraz autor książek: „Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej” (2008), „Godard. Pasaże” (2010), „Idea potencjalności. Możliwość filozofii według Giorgio Agambena” (2013), „My też mamy już przeszłość. Guy Debord i historia jako pole bitwy” (2015), „Foto-konstelacje. Wokół Marka Piaseckiego” (2016), „Migawki z tradycji uciśnionych” (2017), „Chaplin. Przewidywanie teraźniejszości” (2017), „Lekcje futbolu” (2019), „Wyższa aktualność. Studia o współczesności Dantego” (2022), „Azyl” (2022), „Kontinuum nieszczęścia. Bernhard, Handke” (2023). Jest autorem wizualnego atlasu poświęconego migracjom (refugeeatlas.com). Prowadzi bloga pawelmoscicki.net oraz jest gospodarzem podcastu Inny Świat.

 

Inny Świat na Zamku to projekt realizowany we współpracy między Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu i podcastem Inny Świat prowadzonym przez Pawła Mościckiego. Cztery razy w roku spotkamy się w Poznaniu na debaty wokół najważniejszych problemów współczesności – bez tabu, z otwartymi głowami, gotowością rozumienia różnych punktów widzenia. Nie można dowiedzieć się niczego o świecie, nie będąc gotowym na weryfikowanie swoich uprzedzeń i wychodzenia z bezpiecznej strefy komfortu. Zarazem w naszych debatach będziemy kładli nacisk na pogłębioną i merytoryczną dyskusję, gdzie różnice zdań są akceptowane, a niezgoda nie prowadzi do podważania dobrych intencji oponentów.


------------------------------------------------

#opisujemy

Grafika w kolorze miętowo-szarym. W tle budynek Zamku. W centrum grafiki napis "Inny Świat na Zamku #2" i tytuł wykładu. Poniżej zapisano datę, godzinę i miejsce spotkania. Na dole logotypy. This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants