ZAMEK Culture Centre

ARCHITEKTURA OKRESU III RZESZY W POLSCE \ konferencja naukowa


Temat architektury i urbanistyki nazistowskiej w Polsce jest w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania wielu polskich i niemieckich badaczy. Prowadzone prace koncentrują się z jednej strony na zagadnieniach dotyczących konkretnych miast, z drugiej zaś całych regionów, przyczyniając się tym samym do wypełnienia istotnej luki w dotychczasowej literaturze przedmiotu.

Zapraszamy w g. 9-17.30 do Sali Kominkowej.


PROGRAM

Events

Date
Categories
Participants