ZAMEK Culture Centre

Michał Bugalski KRÓLESTWO - WYSTAWA FOTOGRAFII


WYSTAWA CZASOWA


Fotografie mojego brata starają się odnowić, a tym samym zbawić historię naszej rodziny. Zbudowane są ze światła i cienia, nie tylko w sensie chemicznego procesu, ale również emocji oraz wiedzy autora o tym, co obraz może odsłonić. Michał patrzy na rodzinę z czułością i dystansem badacza jednocześnie, a jego uwaga krąży pomiędzy dwiema perspektywami − ekstatyczną i analityczną. Wszystkie zdjęcia zostały przez niego uważnie zainscenizowane w przestrzeni naszego rodzinnego domu, z udziałem najbliższych, którzy najczęściej odgrywali samych siebie. Takie rygorystyczne zawężenie warunków nadaje procesowi twórczemu cechy prowokowanego doświadczenia − eksperymentu, w którym rodzina − podstawowa jednostka taksonomiczna zostaje opisana wraz z jej klaustrofobicznym ekosystemem przez jednego z jej członków. Pomimo, a może właśnie dlatego przywołane obrazy zachowują afektywną naturę pamięci. Pozostają w ruchu i przemianach. Ich znaczenie jest pojemne, co sprawia, że osoby patrzące ufnie zstępują w głąb doświadczenia wraz z autorem.

 

Małgorzata Widomska

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants