ZAMEK Culture Centre

PRESENCE\ CHOREOGRAPHIC LAB WITH CLAIRE CUNNINGHAM

The lab is open to a maximum of 12 artists (not including assisting persons). This laboratory is intended for artists with diverse bodies and needs. English will be used throughout the workshops, with interpreter available if required. If any of the participants expresses such a need in the application form, we will also provide interpretation into Polish Sign Language. All activities will be taking place in an architecturally accessible interiors (access route features platform, ramp, lift, no thresholds). There are several toilets in the building, including facilities accessible to persons with motor disabilities.


LABORATORY

Claire Cunningham, performer and author of multidisciplinary performances, one of Scotland's most celebrated choreographers and a leading international artist with non-normative body, will conduct a three-day choreographic laboratory for professional theatre, dance and performance artists. In the course of the workshops, she will share methods and scores central to her work, opening up dialogues about where her choreographic practice based on attendance/attention and perception, and practices learned from normative-bodied artists, meets with concepts of Crip politics - such as Crip time - and the phenomenology/lived experience of disability.

In Claire's own words, "through talking, moving, watching, listening and documenting in a manner accessible to you, we will engage in tasks looking at: attending to our own attention; the connection between movement and language; communication and consent; and the potential within these scores in gaining ownership (or re-ownership) over our bodies and for new modes of noticing, moving and improvising." .

This workshop is designed for professional artists in the field of dance, theatre and performance looking to improve their professional competences and cooperation with people of different bodies and artistic expressions. The workshop is accessible to people with diverse physicalities and sensory modalities. The work will use structured improvisation which allows everyone to engage at their own chosen levels of energy, pace and scale of movement.

WARUNKI UCZESTNICTWA W LABORATORIUM:

‒ wypełnienie załączonego formularza;

‒ przesłanie wypełnionego formularza na adres mailowy: a.pawlowska@ckzamek.pl do 30.10.2023 (liczy się kolejność zgłoszeń);

‒ pozytywny proces weryfikacji (potwierdzenie, że wysyłająca zgłoszenie osoba jest profesjonalnym artystą/artystką z obszaru tańca lub performansu, posiada przynajmniej trzyletnie doświadczenie w pracy scenicznej lub edukacyjnej, uczestniczyła w minimum trzech ruchowych projektach artystycznych zakończonych publiczną prezentacją i/lub zrealizowała minimum trzy własne spektakle, performansy lub działania edukacyjno-warsztatowe).

UCZESTNICY I UCZESTNICZKI

Na laboratorium zapraszamy artystów i artystki o różnych ciałach i różnych potrzebach. Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim, z tłumaczeniem na język polski. Jeśli któraś z osób uczestniczących wyrazi w formularzu zgłoszeniowym taką potrzebę, zapewnimy także tłumaczenie na Polski Język Migowy.

Zajęcia odbywać się będą w sali dostępnej architektonicznie (droga dojścia do sali: podnośnik, podjazd, winda, brak progów). W budynku znajduje się kilka toalet, w tym dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Uczestnikom i uczestniczkom laboratorium wyłonionym w naborze oferujemy:

‒ bezpłatny udział w laboratorium w dniach 20‒22.11.2023, także dla osoby wspierającej, jeśli uczestnik / uczestniczka przyjeżdża z osobą asystującą;

‒ osobom spoza Poznania: zakwaterowanie w hotelu oddalonym od CK ZAMEK o 12 minut drogi pieszo, w dniach: 19‒23.11.2023, także dla osoby wspierającej, jeśli uczestnik / uczestniczka przyjeżdża z osobą asystującą;

‒ osobom spoza Poznania: zwrot kosztów podróży do kwoty 300 zł brutto, także dla osoby wspierającej, jeśli uczestnik / uczestniczka przyjeżdża z osobą asystującą;

‒ osobom spoza Poznania: diety wysokości 80 zł brutto za każdy pełen dzień pobytu w Poznaniu oraz 40 zł brutto za dzień podróży, także dla osoby wspierającej, jeśli uczestnik / uczestniczka przyjeżdża z osobą asystującą.

‒ zaproszenie na spektakl "Intermezzo" Teatru Klucz w reż. i chor. Janusza Orlika (22.11.2023, g. 18:30, Sala Wielka CK ZAMEK -> https://ckzamek.pl/.../10479-projekt-obecnosc-presence.../) oraz na panel dyskusyjny odbywający się po spektaklu (m.in. z udziałem Claire Cunningham)

Informacje dotyczące laboratorium i naboru zgłoszeń:

Anna Pawłowska, a.pawlowska@ckzamek.pl, tel. 607 609 039

„OBECNOŚĆ” (PRESENCE) PROJECT BENEFITS FROM GRANTS IN THE AMOUNT OF EUR 290 000 FROM ICELAND, LIECHTENSTEIN AND NORWAY PROVIDED THROUGH THE EEA FUNDS. WORKING TOGETHER FOR A GREEN, COMPETITIVE AND INCLUSIVE EUROPE.

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants