ZAMEK Culture Centre

DANIEL KOTOWSKI / spotkanie \ z rezydentem | REZYDENCJE ARTYSTYCZNE / "Czynność migania jako forma estetyzacji/fetyszyzacji"

Daniel Kotowski unika języka migowego w swojej twórczości. Mówi o tym: „Gdybym w jakimś performansie zaczął migać, to ktoś ze słyszących powiedziałby pewnie: Och, jak pięknie! – słyszący często mówią o języku migowym jako o rodzaju tańca, pięknych gestach”. Na przełomie 2021/2022 roku artysta zdecydował się prowadzić analizę tej problematyki w kontekście sztuki i zbadać jak język migowy odbierany jest w przeciwieństwie do odbioru języka fonicznego. Dlaczego słyszący patrzą na język migowy w inny sposób niż na język foniczny? Z jakiego powodu fetyszyzują język migowy? Jak wygląda sztuka z użyciem języka migowego, tworzona z perspektywy słyszących.

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants