ZAMEK Culture Centre

Planowane formy działalności

Planowane nowe formy (wydarzenia) kulturalno-edukacyjne to przede wszystkim: wystawy sztuki współczesnej, spektakle, laboratorium sztuk wizualnych, kameralne koncerty muzyki nowej, współczesnej i dawnej, pokaz filmowy na temat historii zamku w kontekście historii Poznania i Polski, zwiedzanie zamku z audioprzewodnikiem i spacery architektoniczne, biblioteka i czytelnia multimedialna zamku oraz historii i kultury Poznania, ekspozycja wybranych zachowanych artefaktów z pierwotnego wystroju Zamku Cesarskiego.

Oferta ta będzie skierowana do szerokiej grupy odbiorców w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017‒2020.

Całkowita wartość projektu wynosi: 20 987 097,47 PLN.

Kwota dofinansowania z EFRR: 14 341 880,76 PLN.

--
Zdjęcie przedstawia Hol Kolumnowy Zamku Cesarskiego, który znajduje się remontowanej części budynku. Na zdjęciu widać okna, zabytkowe kolumny i ławki. Na suficie wiszą zabytkowe złote żyrandole. Na górze widać belkę z logotypami: Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Centrum Kultury ZAMEK i Unii Europejskiej. Na dole widać zieloną belkę z adresem strony internetowej: www.mapadotacji.gov.pl

Events

Date
Categories
Participants