ZAMEK Culture Centre

Lekcje edukacji przestrzennej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Wystawa fotografii dawnych poznańskich przedmieść będzie pretekstem do rozmowy o mieście jako miejscu życia. Podczas zwiedzania i twórczych warsztatów, uczennice i uczniowie będą mogły/mogli zastanowić się, jak miasto wyglądało kiedyś, a jak teraz? Jak ono żyje i rośnie? Gdzie jest jego początek i koniec? I wreszcie – czy da się miasto zaprojektować? A jeśli tak, to jakie powinno ono być? Sprawiedliwe? Ekologiczne? Szczęśliwe?

Przestrzeń warsztatowa zaaranżowana w Sali Wystaw pozwoli testować różne rozwiązania dla wyzwań, z jakimi mierzą się dziś miasta, a poprzez te działania, doświadczać możliwości naszego wpływu na otoczenie.

O LEKCJACH :

· organizowane w terminie wystawy: od 9.09.2023 do 14.01.2024;

· realizowane od poniedziałku do piątku, g. 9-12;

· czas trwania: ok. 90’;

· koszt: 10 zł od osoby + 150 zł (opłata za lekcję);

· uczestnictwo opiekunów bezpłatne;

· zapisy i informacje: zwiedzanie@ckzamek.pl lub tel. 61 64 65 288;

· nasz adres: Centrum Kultury ZAMEK, ul. Św. Marcin 80/82, Poznań;

· www.ckzamek.pl

 

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants