ZAMEK Culture Centre

Zespół Centrum Praktyk Edukacyjnych

Banaszek Ewelina (2016-2021), koordynatorka

Chajbos Katarzyna (2016-2021), badaczka

Frąckowiak Maciej, badacz (2015)

Fudala Katarzyna, koordynatorka (2016)

Koschany Rafał, badacz (2014-2015)

Kosińska Marta, współzałożycielka, badaczka (2014-2021)

Kościańczuk Marcela, badaczka (2016-2021)

Krajewski Marek, współzałożyciel, badacz (2014-2015)

Lis Bartek, badacz (2018-2019)

Mateja-Jaworska Bogumiła, badaczka (2016-2017)

Popławska Magdalena, współpraca produkcyjna (2019)

Rosińska Monika, badaczka (2016)

Schmidt Filip, badacz (2014-2015)

Sikorska Karolina współzałożycielka, badaczka (2014-2021), koordynatorka (2014)

Skowrońska Marta, badaczka (2019-2020)

Skórzyńska Agata, współzałożycielka, badaczka (2014-2015)

Sołtysiak Adrianna, koordynatorka (2019-2021)

Szykowna Sylwia, badaczka (2016-2019), koordynatorka (2015)

Wala Katarzyna, badaczka, trenerka (2019-2021)

Walczyk Jakub, koordynator (2016-2018) badacz (2019)

Zimpel Jadwiga, badaczka (2016-2017)


This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants