ZAMEK Culture Centre

Seniorzy zależni — użyteczne szkolenia dla kadr kultury

W ramach projektu „Seniorzy zależni — użyteczne szkolenia dla kadr kultury”, zrealizowanego w 2020 roku przez Centrum Kultury ZAMEK, zorganizowany został cykl warsztatów eksperckich, z udziałem specjalistek i specjalisty z obszarów kultury i zdrowia. Celem spotkań było okre­ślenie kluczowych obszarów tematycznych, wymagających pogłębionej analizy w ramach nawiązywania współpracy międzysektorowej. Dzięki dalszej pracy w grudniu 2020 roku opublikowaliśmy „zestaw materiałów edukacyjnych”, skierowany do kadr kultury oraz wszelkich innych osób zainteresowanych współdziałaniem z osobami starszymi zależnymi. Powstał także cykl webinariów szkoleniowych. Serdecznie zachęcamy do twórczego wykorzystywania zgromadzonych w ramach projektu refleksji, porad, przykładów i ćwiczeń.


W publikacji znajdziesz artykuły przygotowane przez bardzo doświadczone praktyczki i doświadczonych praktyków animacji społeczno-kulturowej, badaczki i badaczy społecznych, a także uzupełniające je uwagi przygotowane z perspektywy teoretycznej. Wszystkie one omawiają wybrane przez nas tematy/zagadnienia/aspekty związane z pracą z osobami starszymi zależnymi w obszarze aktywności kulturalno-społecznych. [...] Oddzielnym elementem publikacji jest plakat, który w sposób skrótowy, „krok po kroku” przedstawia, jak rozpocząć działania z grupą osób starszych, a także zestaw kart, prezentujących kluczowe aspekty dotyczące problematyki starości i współdziałania z seniorami. Narzędzia te mogą wspomagać Twoją codzienną pracę, przypominać o ważnych kwestiach i naprowadzać na użyteczne rozwiązania. [Bartek Lis, Magdalena Popławska]PRZEJDŹ DO ZESTAWU MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH PRZEJDŹ DO WEBINARIÓW SZKOLENIOWYCH


Projekt „Seniorzy zależni — użyteczne szkolenia dla kadr kultury” dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

___


Grafika to okładka książki. Na granatowym tle znajduje się pomarańczowy napis, wyróżniony podkreśleniem: „Seniorzy zależni – użyteczne rozwiązania dla kadr kultury”. Napis rozmieszczony został w sześciu linijkach.

Finansowanie

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants