ZAMEK Culture Centre

Seniorzy zależni — użyteczne szkolenia dla kadr kultury

W ramach projektu „Seniorzy zależni — użyteczne szkolenia dla kadr kultury”, zrealizowanego w 2020 roku przez Centrum Kultury ZAMEK, zorganizowany został cykl warsztatów eksperckich, z udziałem specjalistek i specjalisty z obszarów kultury i zdrowia. Celem spotkań było okre­ślenie kluczowych obszarów tematycznych, wymagających pogłębionej analizy w ramach nawiązywania współpracy międzysektorowej. Dzięki dalszej pracy w grudniu 2020 roku opublikowaliśmy „zestaw materiałów edukacyjnych”, skierowany do kadr kultury oraz wszelkich innych osób zainteresowanych współdziałaniem z osobami starszymi zależnymi. Powstał także cykl webinariów szkoleniowych. Serdecznie zachęcamy do twórczego wykorzystywania zgromadzonych w ramach projektu refleksji, porad, przykładów i ćwiczeń.


W publikacji znajdziesz artykuły przygotowane przez bardzo doświadczone praktyczki i doświadczonych praktyków animacji społeczno-kulturowej, badaczki i badaczy społecznych, a także uzupełniające je uwagi przygotowane z perspektywy teoretycznej. Wszystkie one omawiają wybrane przez nas tematy/zagadnienia/aspekty związane z pracą z osobami starszymi zależnymi w obszarze aktywności kulturalno-społecznych. [...] Oddzielnym elementem publikacji jest plakat, który w sposób skrótowy, „krok po kroku” przedstawia, jak rozpocząć działania z grupą osób starszych, a także zestaw kart, prezentujących kluczowe aspekty dotyczące problematyki starości i współdziałania z seniorami. Narzędzia te mogą wspomagać Twoją codzienną pracę, przypominać o ważnych kwestiach i naprowadzać na użyteczne rozwiązania. [Bartek Lis, Magdalena Popławska]PRZEJDŹ DO ZESTAWU MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH PRZEJDŹ DO WEBINARIÓW SZKOLENIOWYCH


Projekt „Seniorzy zależni — użyteczne szkolenia dla kadr kultury” dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

___


Grafika to okładka książki. Na granatowym tle znajduje się pomarańczowy napis, wyróżniony podkreśleniem: „Seniorzy zależni – użyteczne rozwiązania dla kadr kultury”. Napis rozmieszczony został w sześciu linijkach.

Finansowanie

Events

Date
Categories
Participants