ZAMEK Culture Centre

HEIDI SPECKER \ „Detal" \ 27.01.-12.03.17

Cykl wystaw fotograficznych KREATYWNE ĆWICZENIE OKA osnuty jest wokół refleksji zainspirowanej teorią myślenia wzrokowego Rudolfa Arnheima. Koncentruje się na koncepcji percepcji wzrokowej jako czynności poznawczej. Sześć wystaw współczesnych artystów tworzyć będzie przestrzeń, w której widzowie zostaną sprowokowani do „uważnego patrzenia”. Każda z wystaw będzie refleksją nad złożonością procesu patrzenia i postrzegania oraz zagadnieniami czasu i pamięci. Będzie również próbą odpowiedzi na pytania: co, jak i dlaczego widzimy.

Postęp technologii i gwałtowny rozwój samego medium obrazu sprawiły, że ilość obrazów, które nas otaczają jest doświadczeniem bez precedensu. Obrazy ślizgają się po powierzchni oka i zmieniając się w zawrotnym tempie, wprawiają nas w stan otępienia, zobojętnienia, nierzadko też rozdrażnienia.

Straciliśmy umiejętność efektywnego wykorzystywania zmysłu wzroku, który jest zespolony z procesem myślowym. W efekcie ma to bezpośredni, nieobojętny i znaczący wpływ na jakość naszego doświadczenia oraz widzenia, a przez to także rozumienia świata. Zatem patrzenie wymaga od nas nowego podejścia, by nie tylko oglądać, ale też „widzieć”.

Wybór prac i artystów podyktowany był poszerzeniem pola refleksji nad medium i tym, co przedstawione, tak aby przede wszystkim wytrącić widzów z automatyzmu patrzenia, postrzegania poddanego opresji strumienia współczesnej rzeczywistości wizualnej, percepcji pozbawionej pośpiechu i nadmiaru. Poprzez zabiegi formalne, w tym specyficzne kadrowanie, dobrane prace przenoszą nas w świat „wyłowionych” przez siebie fragmentów. Skoncentrowanie uwagi na detalach oraz uspokojenie kompozycji przynosi wizualną intensyfikację, sprzyjając koncentracji w uważnym patrzeniu na nie. Ustrukturyzowanie percepcji wynikające z kadrowania jest także, a może i przede wszystkim, zachętą oraz próbą zatrzymania widza oraz jego spojrzenia tu i teraz, na kontemplacji konkretnego obrazu.
Na wystawie DETAL, w trzech różnych przestrzeniach, zaprezentowane zostaną trzy cykle Heidi Specker: „Im Garten”, „Bangkok” oraz „Via Napione 2”. Pierwszy z nich z przełomu lat 2003 i 2004 rejestruje detale architektoniczne i fragmenty natury, zamieniając je w niemal abstrakcyjne motywy. „Bangkok” z 2005 roku koncentruje się na szczegółowym obrazie miasta. Specker fotografuje detale „wyłowione” podczas eksplorowania metropolii. Obrazy te, choć mogą funkcjonować indywidualnie, razem tworzą mozaikę motywów i interesującą wizję współczesnego Bangkoku. W cyklu „Via Napione 2” z 2010 roku Specker zestawia fotografie zrobione w mieszkaniu architekta, projektanta, fotografa i dandysa Carlo Mollino. Artystka zwraca uwagę na ważne i charakterystyczne rekwizyty odnalezione w mieszkaniu, których wizerunki podkreślają ekstrawagancki charakter Mollino. We wszystkich cyklach poprzez koncentracje na detalu docieramy do istoty fotografowanych miejsc.

 
Heidi Specker ‒ urodziła się w 1962 roku w Damme, obecnie pracuje i mieszka w Berlinie. Studiowała sztuki użytkowe na Uniwersytecie w Bielefeld oraz na Akademii Sztuk Pięknych w Lipsku, gdzie od 2011 roku prowadzi zajęcia z fotografii. W 1997 roku została laureatką prestiżowej nagrody „ars viva”. W 2016 roku w Berlinische Galerie odbyła się jej największa jak dotąd wystawa monograficzna zatytułowana „In Front Of”. Jej prace prezentujące cykle fotograficzne wydali m.in.: Steidl czy Ann und Juergen Wilde. Specker jest jedną z pierwszych fotografek odkrywających potencjał fotografii cyfrowej. Międzynarodowe uznanie zdobyła charakterystycznymi zdjęciami fasad budynków z lat 60. i 70. Architektura oraz przestrzeń miejska stały się jednym z najważniejszych motywów inspirujących kolejne cykle Specker.
www.heidispecker.de

wernisaż: 27.01.2017 g. 19

kuratorka: Agata Toromanoff

Partners

Events

Date
Categories
Participants