ZAMEK Culture Centre

Mniej znaczy lepiej

Wyłączyliśmy iluminację Zamku, ograniczamy oświetlenie wewnętrzne, uszczelniamy okna, namawiamy do korzystania ze schodów zamiast jeżdżenia windą, jeśli to możliwe. To tylko niektóre ze sposobów, w jakie staramy się oszczędzać energię.
Dlaczego?

Po pierwsze ze względu na kurczenie się zasobów paliw kopalnych (powstawanie i eksploatacja budynków odpowiada za prawie 40% konsumowanej co roku na świecie energii i 36% uwalnianego do atmosfery dwutlenku węgla) oraz z uwagi na katastrofę klimatyczną. Aby jej uniknąć konieczne jest wprowadzenie bardzo dużej liczby zmian na wielu szczeblach: od polityki międzynarodowej do naszych przyzwyczajeń i zachowań w domu i w pracy. Na zagadnienia klimatyczne – i to drugi powód wprowadzanych przez nas zmian – nakładają się kwestie finansowe i prawne. W związku z sytuacją geopolityczną i wzrostem cen energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska nałożyło na nas obowiązek „zmniejszenia o 10% całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy”.
Nasz cel na 2023 rok jest jeszcze bardziej ambitny: 15%.
*
Hasło zamkowej akcji pożyczamy od Jasona Hickela, autora książki pt. „Mniej znaczy lepiej. O tym, jak odejście od wzrostu gospodarczego ocali świat”. Umiar, odejście od paliw kopalnych i od gospodarki nieograniczonego wzrostu (bo przecież nie ma nieograniczonego wzrostu na ograniczonej planecie), oszczędzanie energii – to nie tylko mniejsze rachunki, ale także: innowacje, czystsze powietrze i wzrost jakości życia.

Zjedź na dół i sprawdź szczegóły!

_____

grafika aut. Antonina Kieliszewska. Grafika przedstawia 4 zielone kropki ustawione w jednej linii, stopniowo zmniejsza się ich rozmiar i intensyfikuje kolor zieleni. Na końcu kropka przekształca się w zielony znak. Pod spodem napisano: MNIEJ ZNACZY LEPIEJ.Poczytaj!

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants