ZAMEK Culture Centre

Rezydencje literackie

W ramach Poznańskiej Nagrody Literackiej


W 2023 roku do grona rezydentów artystycznych CK ZAMEK dołączają autorki i autorzy nagrodzeni oraz nominowani do Poznańskiej Nagrody Literackiej – Stypendium im. Stanisława Barańczaka. Zależy nam na stworzeniu rezydentom i rezydentkom warunków do pracy i umożliwieniu skorzystania z potencjału Zamku. Dla naszej publiczności rezydencje literackie – to kolejna możliwość spotkania ciekawych osobowości i bliższego poznania ich twórczości.


Rezydencje literackie odbywają się w ramach Poznańskiej Nagrody Literackiej. PNL  przyznawana jest w dwóch kategoriach – za całokształt twórczości (Nagroda im. Adama Mickiewicza) i za znaczący dorobek twórczyń i twórców, którzy nie ukończyli 35. roku życia (Nagroda – Stypendium im. Stanisława Barańczaka).


Więcej: www.poznanskanagrodaliteracka.pl

Anna Dżabagina

(ur. 1990), historyczka literatury, adiunktka w Instytucie Literatury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Członkini Pracowni Badań nad Historią i Tożsamościami LGBT+ UW, współpracowniczka zespołów Archiwum Kobiet i Dramat Polski/Reaktywacja w Instytucie Badań Literackich PAN. Obecnie w ramach grantu „OPUS” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pracuje nad książką poświęconą safickiej twórczości polskich, rosyjskich i ukraińskich pisarek. Prowadzi zajęcia z queerowej historii literatury kobiet na Podyplomowych Gender Studies IBL. Publikowała na łamach m.in. „Tekstów Drugich”, „Pamiętnika Literackiego” „Didaskaliów”. Autorka monografii „Kalkowska. Biogeografia” (Gdańsk 2020), a także edycji zbioru opowiadań Eleonory Kalkowskiej „Głód życia” (Gdańsk 2016). Laureatka Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, a także programów ETIUDA (NCN) i „Diamentowy Grant” (MNiSW). Pochodzi z Jawora na Dolnym Śląsku, mieszka w Warszawie.

kwiecień – maj 2023
„Podczas rezydencji będę pracowała nad pierwszą queerową biografią Narcyzy Żmichowskiej (1818‒1876). Jedna z najbardziej fascynujących pisarek polskiej literatury wciąż pozostaje zaskakująco marginalną postacią na mapie polskiej historii queerowej. Tymczasem zarówno jej twórczość, jak i biografia dostarczają materiałów, by z pisarki uczynić XIX-wieczną ikonę lesbijskiej kultury na miarę brytyjskiej Anne Lister. Celem niniejszej książki będzie wydobycie i naświetlenie tych materiałów, a dodatkowo zaprezentowanie dorobku literackiego Żmichowskiej w nowoczesnym świetle – uzupełniając feministyczne interpretacje jej twórczości, przeanalizuję powieści, opowiadania i wiersze autorki Poganki z wykorzystaniem narzędzi z obszarów literaturoznawczych studiów queerowych i lesbijskich. Książka będzie miała formę eseju historycznoliterackiego i biograficznego, a narracja poświęcona życiu i twórczości Żmichowskiej będzie umieszczona na tle XIX-wiecznej, nieheteronormatywnej historii kobiet w Europie, szczególnie na ziemiach polskich”.


------------------
Zdjęcie przedstawia Annę Dżabaginę sfotografowaną na tle zielonej wypełnionej roślinami ściany. Anna ma krótkie włosy, nosi okulary, ubrana jest w białą koszulę.


(ur. 1987), jest autorką książek poetyckich „Sporysz” (Wielkopolska Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, 2015) „Pod wezwaniem” (Wielkopolska Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury , 2018) i „Zimowanie” (Wielkopolska Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury , 2021). W 2022 roku debiutowała prozatorsko w Wydawnictwie Czarnym zbiorem opowiadań „Białe noce”. Laureatka Grand Prix Konkursu Poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego, Narody Krakowa Miasta Literatury UNESCO, Nagrody im. Adama Włodka oraz Nagrody-Stypendium im. Stanisława Barańczaka w ramach Poznańskiej Nagrody Literackiej 2022. Pochodzi z Racławic (koło Gorlic).

grudzień 2023
Urszula Honek podczas rezydencji pracuje nad nowym zbiorem wierszy. Tym razem będzie to intymna i autobiograficzna opowieść o utracie bliskiej osoby.

--------------------
Zdjęcie portretowe Urszuli Honek. Pisarka ma długie ciemne włosy, patrzy prosto w obiektyw. W tle – otwarte okno starego drewnianego domu.

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants