ZAMEK Culture Centre

POCHWAŁA WOLNOŚCI / Kazanie III - prof. Agata Bielik-Robson

Warunkiem brzegowym przetrwania jest wolność myśli i wolność ekspresji. Tylko za pośrednictwem gwarantowanej wolności słowa możemy definiować i negocjować własne i cudze granice, potrzeby, wartości, prawa, obowiązki, cele i marzenia. W cyklu kazań, odbywających się w przestrzeni wystawy „Wolność to dopiero początek”  postanowiliśmy przyjrzeć się – z różnych perspektyw – najważniejszym pojęciom i ideom związanym z wolnością. Do ich wygłoszenia zaprosiliśmy: literaturoznawcę i historyka literatury prof. Piotra Śliwińskiego (23.10.), Prezesa Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka –  Danutę Przywarę (6.11.) oraz filozofkę –  prof. Agatę Bielik-Robson (20.11.).


Agata Bielik-Robson – filozofka, profesorka katedry Studiów Żydowskich na Uniwersytecie w Nottingham, a także Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Zajmuje się współczesną filozofią podmiotu, teorią literatury oraz filozofią religii, ze szczególnym uwzględnieniem judaizmu. Autorka wielu książek, m.in. „Na drugim brzegu nihilizmu: filozofia współczesna w poszukiwaniu podmiotu” (1997), „Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości” (2000), „Duch powierzchni: rewizja romantyczna i filozofia” (2004), „Na pustyni. Kryptoteologie późnej nowoczesności” (2008), „The Saving Lie: Harold Bloom and Deconstruction” (2011), „Żyj i pozwól żyć” (2012). Przewodnicząca kapituły Nagrody Literackiej Gdynia.


Przeczytaj tekst Tomasza Stawiszyńskiego „Przeciw czcicielom boga Rahu”

Wydarzenie jest częścią programu towarzyszącego wystawie „Wolność to dopiero początek”.

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants