ZAMEK Culture Centre

NOT THAT SKY

CURATORIAL INTRODUCTION

“It is far better to grasp the Universe as it really is than to persist in delusion, however
satisfying and reassuring.”

Carl Sagan (1934-1996) ‒ American astronomer, writer and popularizer of science


The sky is nothing more than the blue colour of the atmospheric layer beyond which the interplanetary void extends. Just 100 km above the Earth's surface there lies a conventional boundary between its atmosphere and the outer space, whose magnitude is far beyond the grasp of our imagination. There are fewer and fewer places in the world where the view of the night sky remains unaffected by human activity. However, once we happen to find ourselves away from the city lights, we can feast our eyes on the stellar projection. It is an extraordinary spectacle, one which has fascinated humans since the dawn of time. The darkness of the celestial vault at night, illuminated by the glare of the moon and the billions of stars, is still a mysterious, impenetrable reality that fires the imagination. The stars in the sky are the image of light travelling from the remote reaches of space at a speed of 300,000 km/s. In fact, the pageant above our heads shows events from the distant past that we get to witness with enormous delay. The light from the closest star (Proxima Centauri) takes more than four years to reach Earth. This means that if the star exploded in real time today, we would see the blast only in 2027. The events visible in the night sky are thus a bridge between the past, the present and the future. Astronomy and the phenomenon of the starry sky are the starting point for the story presented in the exhibition. An exhibition which does not aspire to be a cosmic encyclopaedia. We would like it to inspire you to discover the universe and its mysteries, to engage in conversations and explore, as well as to kindle your interest in the natural and exact sciences. After all, so many extraordinary things relating to the cosmos are within reach—not by spaceship, but by bicycle or on foot.

“There is nothing in life to be feared, only to be understood.”
Maria Skłodowska-Curie (1867-1934)
‒ Polish-French experimental physicist and physical chemist, two-time winner of the Nobel Prize in physics and chemistry


English-exhibition

TEKST KURATORSKI

„O wiele lepiej poznawać wszechświat takim, jaki jest, niż trwać w złudzeniach na jego temat, jakkolwiek satysfakcjonujących i uspokajających”.
Carl Sagan ‒ amerykański astronom, pisarz i popularyzator nauki

Niebo – to nic innego jak błękitny kolor warstwy atmosfery, ponad którą rozciąga się pustka międzyplanetarna. Zaledwie 100 km ponad powierzchnią Ziemi przebiega umowna granica między ziemską atmosferą a przestrzenią kosmiczną, której obszar wykracza daleko poza naszą wyobraźnię. Coraz mniej jest na świecie miejsc, gdzie widok nocnego nieba pozostaje nienaruszony działalnością człowieka. Jednak gdy uda nam się już znaleźć z dala od świateł miast, możemy nacieszyć oczy projekcją rozgwieżdżonego nieba. To niezwykły spektakl, fascynujący ludzi od zarania dziejów. Mrok nocnego sklepienia niebieskiego, rozświetlonego blaskiem Księżyca i miliardów gwiazd, wciąż pozostaje rzeczywistością tajemniczą, nieprzeniknioną i rozpalającą wyobraźnię.

Gwiazdy widoczne na nieboskłonie to obraz światła podróżującego do nas z dalekich zakątków kosmosu z prędkością 300 tysięcy km/s. Spektakl, który widzimy nad naszymi głowami, to tak naprawdę wydarzenia z odległej przeszłości, które docierają do nas z ogromnym opóźnieniem. Światło z najbliższej w stosunku do naszego Układu Słonecznego gwiazdy (Proxima Centauri) potrzebuje ponad 4 lat by dotrzeć do Ziemi. Oznacza to, że jeśli gwiazda ta w czasie rzeczywistym eksplodowałaby dzisiaj, blask wybuchu zobaczylibyśmy dopiero w 2027 roku. Wydarzenia widoczne na nocnym niebie są więc pomostem łączącym przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. 

Astronomia i fenomen rozgwieżdżonego nieba stanowią punkt wyjścia do opowieści przedstawionej na wystawie. Ekspozycji, która nie rości sobie prawa do bycia kosmiczną encyklopedią. Chcielibyśmy nią zainspirować Was do odkrywania wszechświata i jego tajemnic, do rozmów, własnych odkryć, poszukiwań, skłonić do zainteresowania naukami przyrodniczymi i ścisłymi. Tak wiele niezwykłych rzeczy związanych z kosmosem znajduje się bowiem w zasięgu podróży – nie statkiem kosmicznym, ale rowerem czy na piechotę.

„Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć”.
Maria Skłodowska-Curie ‒ polsko-francuska uczona zajmująca się fizyką doświadczalną i chemią fizyczną, podwójna laureatka Nagrody Nobla z fizyki i chemii 

Twórcy

kuratorka • Justyna Olszewska  (Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM w Poznaniu)
współpraca ze strony Centrum Kultury ZAMEK • Dominika Karalus • Wojciech Luchowski
aranżacja • Wojciech Luchowski
identyfikacja wizualna • Agata Kulczyk
artyści • Przemysław Jasielski  Arek Nowakowski • Justyna Olszewska • Martyna Pietrzak • Michał Smandek 
modele rakiet • Rafał Duch

partnerzy:
• LUNARES Research Station • Politechnika Poznańska • CybAiR • PUT Rocketlab • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk • Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk • ScopeDome • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu • Instytut Obserwatorium Astronomiczne Wydział Fizyki UAM w Poznaniu • Good Night Collective • Muzeum Ziemi Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu • Katedra Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu • Pixel Multimedia • Visual Rent

Podziękowania za pomoc i wsparcie dla •
prof. UAM dr. hab. Edwarda Chwieduka • dr. Norberta Delestowicza • prof. UAM dr. hab. Piotra Dybczyńskiego • Małgorzaty Jaskuły • Pawła Jaskuły • prof. UEP dr. hab. Filipa Kaczmarka • prof. UAM dr hab. Agnieszki Kryszczyńskiej • Leszka Orzechowskiego • Jacka Pali • prof. UPP dr hab. Agnieszki Pękali-Safińskiej • Jakuba Tokarka •
dr. inż. Krzysztofa Walasa

autorski audioprzewodnik • NIE TO NIEBO OD UCHA STRONY • interaktywne słuchowisko inspirowane wystawą "Nie to niebo"
scenariusz, reżyseria • Kuba Kapral
udźwiękowienie, muzyka, mix • Hubert Wińczyk
lektorki • Dorota Abbe • Elżbieta Janicka
realizacja nagrań • Michał Wereda
współpraca • Bartosz Wiśniewski • Magdalena Dworak-Mróz

W NAJBLIŻSZYCH DNIACH

Date
Categories
Participants
Loading

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants