Centrum Kultury Zamek

REZYDENCI \ W REZYDENCJI \ wprowadzenie do rezydencji \ Azema Deliu


Azem Deliu ‒ projekt „Dźwięki pamięci” 

Rezydent jest młodym pisarzem z Kosowa, którego debiut prozatorski „Nielegalne pocałunki” odniósł wielki sukces w kraju i za granicą.  

W trakcie rezydencji autora w Zamku powstanie kolejna powieść zatytułowana „Dźwięki Pamięci”. Jej tematem jest rozliczenie z przeszłością i powojenna trauma pianistki z Kosowa, która w czasie wojny na Bałkanach stała się ofiarą wykorzystywania seksualnego. Projekt jednak nie będzie ogniskować się wokół pamięci samej w sobie, lecz wokół tego, jak przepracowujemy swoje wspomnienia. 

Podczas marcowego spotkania artysta opowie o projekcie, a także o swoim zainteresowaniu polską literaturą.

Wydarzenia

Data
Kategorie
Uczestnicy