Centrum Kultury Zamek

FESTIWAL FABUŁY \ 21-26.05.2018


Co dwa lata CK ZAMEK odwiedzają autorzy najciekawszych i najważniejszych według nas książek prozatorskich wydawanych w Polsce; przedstawiciele różnych poetyk, pokoleń oraz światopoglądów. Chcemy posłuchać dobrze opowiedzianych historii, ale też zapytać, co, dlaczego i jak sobie opowiadamy. Pytając o literaturę, pytamy również o politykę i przemiany społeczne, stare problemy filozoficzne i nowe idee. Tegoroczna edycja pyta o transformację ustrojową, dopiero niedawno opisaną przez młodsze pokolenie humanistów, wskazuje na odradzający się gatunek reportażu historycznego, podkreśla rosnące znaczenie ilustratorów oraz promuje debiutantów.

Pierwsza edycja Festiwalu Fabuły została zorganizowana w 2014 roku (festiwal odbywa się co dwa lata). Jego kuratorem jest dr Marcin Jaworski (UAM).
 Festiwal jest pokazem ważnych i reprezentatywnych zjawisk szeroko rozumianej prozy – nie tylko tej traktowanej zazwyczaj jako wysoko artystyczna, ale też eseju, biografii, reportażu, gatunków popularnych.

W ramach festiwalu organizujemy także warsztaty fabuły i stylu dla początkujących autorów oraz ogólnopolski konkurs na opowiadanie.

Szczegóły tutaj PROGRAM
poznańska nagroda literackamiłość - konkurs na opowiadanie

Partnerzy

Wydarzenia

Data
Kategorie
Uczestnicy