Centrum Kultury Zamek

MOJA MUZYKA #66 \ SEPIA ENSEMBLE \„Harmonia sfer”


Zespół Sepia Ensemble powstał w 2012 roku w Poznaniu, z inicjatywy Artura Kroschela i Rafała Zapały, pełniących funkcję kierowników artystycznych. W skład zespołu wchodzą muzycy, których łączy szczególna pasja do muzyki najnowszej. Zespół organizuje koncerty w poznańskich instytucjach kulturalnych, głównie w Akademii Muzycznej. Stara się również wypełniać nową muzyką niestandardowe miejsca, poszerzając przy tym akustyczne brzmienia o środki elektroniczne. Sepia Ensemble w swoim repertuarze posiada utwory polskich kompozytorów. Cały czas powiększają też swój repertuar o utwory szczególnie interesujących twórców ze świata.

W grudniu 2012 roku zespół zrealizował dwa projekty z okazji Roku Cage’a, na które złożyły się dzieła amerykańskiego artysty. Rok później dwukrotnie wystąpił podczas Festiwalu Muzyki Elektroakustycznej Musicacoustica-Beijing w Pekinie. Od 2013 roku pełni rolę zespołu-rezydenta Festiwalu Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna, a od 2014 roku realizuje szczególny projekt artystyczny Zooming – cykl koncertów poświęconych współczesnej muzyce poszczególnych krajów. Grupa koncertowała także podczas Międzynarodowego Forum Kompozytorów w Poznaniu, Estonian Music Days w Tallinnie, Randfestspiele Zepernik w Zepernicku, Hugh Lane Gallery w Dublinie, Foyer Européen w Luksemburgu oraz International Contemporary Music Festival w Teheranie. W 2017 roku zespół został zaproszony przez kompozytora Reinharda Kargera do udziału w koncercie z okazji jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Muzycznego w Wiedniu. W roku 2018 Sepia Ensemble została oficjalnie artystą-rezydentem Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, gdzie zagrała trzy koncerty (kameralny, edukacyjny oraz symfoniczny).

Trzon zespołu tworzy dwunastu muzyków-solistów występujących w rozmaitych konfiguracjach, od solowych do dużych składów ensemblowych:
Tomasz Sośniak (fortepian),
Olga Winkowska (skrzypce),
Ostap Manko (skrzypce),
Anna Loska (altówka),
Anna Szmatoła (wiolonczela),
Mateusz Loska (kontrabas),
Paulina Kończal (obój),
Paulina Graś-Łukaszewska (flet),
Szymon Józwiak (klarnet),
Aleksandra Dzwonkowska-Wawrzyniak (perkusja),
Wojciech Jeliński (puzon),
Rafał Zapała (elektronika).

W ramach cyklu Moja Muzyka zespół wystąpi w kameralnym, pięcioosobowym składzie, prezentując utwory Larsa Carlssona, Marcela Chyrzyńskiego, Moniki Kędziory, Janusza Stalmierskiego, Witolda Lutosławskiego i Zbigniewa Kozuba.https://sepiaensemble.com/pl


Facebook  facebook.com/sepiaens
Twitter  https://twitter.com/sepia_ensemble
Instagram  sepiaens

Wydarzenia

Data
Kategorie
Uczestnicy