ZAMEK Culture Centre

Workshop in Ukrainian with Polish interpretation | Семінар українською мовою з польським перекладом

Warsztat w języku ukraińskim z tłumaczeniem na język polski | Семінар українською мовою з польським перекладом 

Zapisy I Запис: 

FORMULARZ

Wojna pozostawiła blizny nie tylko na ciele miasta, niszcząc domy i infrastrukturę. Zamroziła ludzi, odebrała im teraźniejszość i przyszłość, niszcząc przeszłość. Teraz, 9 miesięcy po wojnie, stajemy przed faktem, że wojna jest jedynym wydarzeniem w życiu. Trauma jest liniowa w czasie. To nie ma przyszłości. Ludzie zdają się „wisieć” w swojej przeszłości, chcą przywrócić swoje przeszłe, zmierzone życie. Będąc w innej rzeczywistości, chcą wrócić do przeszłości, która jest nieodwracalna. Niestety, ludzie nie widzą przyszłości. Trudno jest nam znaleźć kontakt z tym, jak chcemy widzieć siebie po wojnie. Ale już teraz musimy zacząć budować i tworzyć kontakt z naszą przyszłością.

Czas i planowanie pomagają zintegrować trudne doświadczenia i zacząć na nowo widzieć naszą przyszłość, nawet w tych niepewnych warunkach wojennych. Warsztat będzie oferował narzędzie neuroplanowania, gdzie połączymy racjonalne plany i spontaniczność i wypełnimy przyszłe cele energią. Będzie to niestandardowe, kreatywne podejście do projektowania swojej przyszłości.

Na warsztatach stworzymy obraz naszej przyszłości w 2023 roku, przepiszemy wydarzenia i stworzymy swój osobisty plan. Używając linii, kolorów i kształtów, narysujemy mapę drogową na rok 2023.

Warsztat będzie tłumaczony na język polski i ukraiński.

Війна залишила шрами не лише на тілі міста, зруйнувавши будинки та інфраструктуру. Вона заморозила людей, забрала у них сьогодення та майбутнє, знищивши минуле. Зараз на 9 місяці війни ми стикаємося з тим, що саме війна залишилася єдиною подією в житті. Травма лінійна у часі. Вона не має майбутнього. Люди наче «зависають» у своєму минулому. Люди хочуть повернути своє минуле розмірене життя. Перебуваючи в іншій реальності, люди хочуть повернути минуле, яке незворотне. Нажаль люди не бачать майбутнього. Нам складно знайти контакт із тим, яким ми хочемо побачити себе після війни. Але нам потрібно починати вибудовувати та створювати контакт зі своїм майбутнім прямо зараз. 

Час та планування допомагає інтегрувати складний досвід, і знову почати бачити своє майбутнє навіть у цих невизначених умовах воєнного часу. Я пропоную інструмент нейропланування, де поєдную раціональні плани і спонтанність, допомагаю наповнити цілі енергією. Це нестандартний творчий підхід до конструювання свого майбутнього. 

На майстер-класі ми створимо образ свого майбутнього у 2023 році, пропишемо події та створимо свій персональний план. За допомогою ліній, кольору та фігур ми намалюємо дорожню карту 2023 року.

Семінар буде перекладений польською та українською мовами.

 

Anastasiia Spitsina autorka projektu „Smakosze czasu”, twórczyni programów o specjalnym zarządzaniu czasem, autorka notatnika produktywności i energii #TIMEMAKERjournal, trenerka biznesu, artystka i dyrektorka galerii. Koordynator projektów kulturalnych w Fundacja Atelier Jerszow w Gdańsku.

 ______

Grafika składa się z ogromnej żarówki, której trzonek przypomina głowę. W środku żarówki – żarnik w kolorze fioletowym, bańka w kształcie gruszki w dwóch miejscach jest lekko pokolorowana na czerwono i niebiesko. Trzonek ma jedno oko na środku, nos i usta po obu stronach. Z ust wydają się wychodzić słowa: Międzynarodowe Forum Kultury Zaangażowanej, z jednej strony po polsku, z drugiej po angielsku. Na górze odręcznie napisane słowa: „Włącznik!” oraz „Switch on!. Pod spodem: „Włącznik Wielokulturowy” oraz w języku angielskim: „Via Cultures”.

 

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants