ZAMEK Culture Centre

Zasady bezpiecznego zachowania \ w Zamku w czasie COVID-19


W związku z decyzją rządu o częściowym otwarciu instytucji kultury dla publiczności informujemy, że od 4.05. Zamek będzie ponownie otwarty.

Na początek zapraszamy na zamkowe wystawy i zwiedzanie Zachodniego Skrzydła. Od 24.05. zapraszamy ponownie na seanse do Kina Pałacowego.

Zachowujemy wszystkie wymagane środki bezpieczeństwa. Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem zachowania w Zamku. Czekamy na Was z niecierpliwością!

Podczas pobytu w CK ZAMEK i udziału w zamkowych wydarzeniach prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad:
1) Dezynfekcję dłoni po wejściu do budynku oraz każdorazowo przed wejściem na zamkowe wydarzenie.
2) Stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały pobyt w CK ZAMEK.
3) Zachowanie odpowiedniego dystansu od pozostałych uczestników wydarzenia.
4) Limit miejsc na zamkowych wydarzeniach wynosi 50%.
5) Osoby mieszkające w jednym gospodarstwie mogą siedzieć obok siebie podczas wydarzenia.

Zasady przebywania w Kinie Pałacowym:
1) Dezynfekcja dłoni przed wejściem do Sali Kinowej.
2) Stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały pobyt w kinie.
3) Zachowanie odstępu pomiędzy siedzącymi. Limit miejsc w Kinie wynosi 50%. Fotele kinowe ułożone są w szachownicę.
4) Osoby mieszkające w jednym gospodarstwie mogą siedzieć obok siebie.
5) Wejście do Kina Pałacowego odbywa się drzwiami pod neonem, wyjście drugimi drzwiami (od strony pierwszych rzędów foteli). 


Informacje o godzinach otwarcia poszczególnych wystaw i funkcjonowaniu kasy są dostępne tutaj

Prosimy o zapoznanie się regulaminem zachowania na terenie CK ZAMEK w czasie obowiązywania obostrzeń w stanie epidemii COVID-19.

regulamin zachowania w zamku

Numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 190 590.

--

Na białym tle widać kilka zamkowych piktogramów mówiących o zachowaniu bezpieczeństwa w czasie trwania pandemii COVID-19, m.in. o zakrywaniu ust i nosa, dezynfekcji rąk czy zachowaniu odpowiedniego dystansu.

Events

Date
Categories
Participants