Centrum Kultury Zamek

SZTUKA OPOWIADANIA SZTUKI \ warsztaty

„Sztuka opowiadania sztuki” – warsztaty z tworzenia audiodeskrypcji i pomocy dotykowych do prac abstrakcyjnych

Specjalistyczne warsztaty będą okazją do przygotowania pracowników i współpracowników instytucji kultury do udostępniania dzieł sztuki abstrakcyjnej osobom z niepełnosprawnością wzroku.

W czasie zajęć przekażemy uczestnikom najważniejsze informacje dotyczące specyfiki środowiska osób niewidomych i niedowidzących, ich potrzeb i ograniczeń oraz możliwości poznawczych. Poruszona zostanie kwestia najważniejszych komplikacji, które pojawić się mogą w miejscu spotkania tekstu kultury i osób z niepełnosprawnością wzroku oraz sposoby likwidowania barier z wykorzystaniem audiodeskrypcji i pomocy dotykowych.

W czasie pierwszych dwóch dni uczestnicy spotkania poznają zasady tworzenia audiodeskrypcji, przygotują również swoje, być może pierwsze, opisy audiodeskryptywne. Trzeci dzień zostanie poświęcony teorii i praktyce tworzenia pomocy dotykowych.

Całe szkolenie ma formę warsztatu zachęcającego do aktywności fizycznej i intelektualnej, do ruchu i rozmowy, do dzielenia się doświadczeniami oraz mierzenia się ze stereotypami i kalkami myślowymi.


„Sztuka opowiadania sztuki” – warsztaty z tworzenia audiodeskrypcji i pomocy dotykowych do prac abstrakcyjnych
prowadzenie: Robert Więckowski, Fundacja Kultury bez Barier
część 1 | 30.09. g. 9.30-16.30, Sala Wystaw | 1.10. g. 9-16, Sala Prób
część 2 | 28.10. g. 9.30-16.30, Sala Wystaw
koszt całości: 30 zł, liczba miejsc ograniczona,
zapisy do 26.09.2019: a.miatkowska@ckzamek.pl

Wydarzenia

Data
Kategorie
Uczestnicy