Centrum Kultury Zamek

64. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI \ OKR \ werdykt


Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie ogłosił kolejną  64. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, któremu patronuje Minister Edukacji Narodowej i wspiera finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz medialnie SCENA – (kwartalnik – do kupienia tylko w salonach EMPIK-u) – pismo poświęcone kulturze i edukacji teatralnej.

Konkurs jest wielostopniowy i wieloturniejowy. Uczestniczyć w nim mogą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli. W załączeniu: regulamin konkursu, karty uczestnictwa w poszczególnych turniejach oraz afisz informacyjny dotyczący eliminacji poznańskich.

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu – organizator Poznańskich Eliminacji Rejonowych, przy współudziale Teatru U Przyjaciół – informuje, że przegląd rejonowy  64. OKR odbędzie się w dniach: 30 marca 2019 o g. 20 (sobota) – turniej teatrów jednego aktora oraz  31 marca 2019 od g. 10 (niedziela) – turnieje: recytatorski, poezji śpiewanej, „wywiedzione ze słowa”,  na scenie Teatru U Przyjaciół w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań (IV piętro).

Zgłoszenia przyjmujemy –
w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 18 marca 2019 na kartach uczestnictwa (karty uczestnictwa prosimy wypełnić drukowanymi literami) elektronicznie na adres mailowy: okr.poznanski@gmail.com  lub listownie (z dopiskiem: OKR – dla Piotra Dehr) na adres Centrum Kultury ZAMEK ul. św. Marcin 80/82,  61-809 Poznań); (materiały o konkursie są również do pobrania ze stron: www.tkt.art.pl oraz www.ckzamek.pl).

Przewidujemy następujący program eliminacji:

miejsce: Teatr U Przyjaciół – ul. Mielżyńskiego 27/29 (IV piętro) w Poznaniu
30 marca (sobota)
od g. 20  –przesłuchania turnieju Teatrów Jednego Aktora

31 marca
(niedziela)
od g. 10 – turnieje:
+ poezji śpiewanej,
+ recytatorskie w kategoriach młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych,
+ „wywiedzione ze słowa”.

Szczegółowy program prześlemy zainteresowanym do dnia 24 marca 2019 na podany w karcie zgłoszenia adres mailowy (za nieczytelne wypełnienie kart przez zgłaszających nie bierzemy odpowiedzialności w przekazie informacji),  po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń i kart uczestnictwa.

Istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z usług Poradni Interpretacji Artystycznej dla uczestników konkursu i opiekunów. Gotowi jesteśmy udzielić konsultacji  wg zapotrzebowania.  Terminy do uzgodnienia (prosimy o kontakt telefoniczny).

regulamin konkursuafiszkarta zgłoszeniowa Turniej Recytatorski i Turniej Wywodzących ze Słowakarta zgłoszeniowa Turniej Poezji Śpiewanejkarta zgłoszeniowa Turniej Teatrów Jednego Aktora

kontakt:

e-mail:  okr.poznanski@gmail.com
telefon:  604-627-403

Komisarz i Sekretarz
Poznańskich Eliminacji Rejonowych
Piotr Dehr  

protokół jury

Wydarzenia

Data
Kategorie
Uczestnicy