Centrum Kultury Zamek

CK ZAMEK Dobrym Sąsiadem na Starym Mieście


Miło nam poinformować, że Centrum Kultury ZAMEK otrzymało wyróżnienie w projekcie „Dobry Sąsiad” na Starym Mieście.

Dobry sąsiad – to społeczny projekt Rady Osiedla Stare Miasto, którego celem jest wyróżnienie firm, instytucji i ludzi zaangażowanych w budowę dobrosąsiedzkich relacji na Starym Mieście.  Radni chcą docenić ludzi zaangażowanych w budowę więzi społecznych i dobrosąsiedzkich relacji, tych których działalność i osiągnięcia mogą stanowić wzór do naśladowania i zachętę dla innych.

Uzasadnienie:

Centrum Kultury ZAMEK – to wielka instytucja o znaczeniu europejskim, realizująca wydarzenia przyciągające tysiące poznaniaków i gości z całego świata, ale w tym wszystkim, w wielu działaniach jest bardzo ważne miejsce dla sąsiadów ze Starego Miasta. Zamek angażuje się w projekty rewitalizacyjne centrum Poznania, prowadzi programy społeczne nastawione na wykluczonych, wspiera rozwiązania ekologiczne i promuje czytelnictwo.

Wydarzenia

Data
Kategorie
Uczestnicy