Centrum Kultury Zamek

WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE - NAGRODZONE PROJEKTY

Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury ZAMEK przedstawia:


7 zwycięskich projektów z zakresu edukacji kulturowej  w ramach konkursu 
WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE (w kolejności alfabetycznej)
Dofinansowano w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura” Narodowego Centrum Kultury.

5 WAŻNYCH SŁÓW

Autorka projektu: 
Agnieszka Grygiel ‒ stowarzyszenie „A la teatr”. Od lat tworzy warsztaty twórcze dla dzieci, realizuje projekty społeczne z cyklu „Wielkie nić”. Zrealizowała z uczniami gimnazjum projekt „Szlakiem Snutki Golińskiej” (dofinansowany ze środków Programu Odnowy Wsi) i akcję społeczną w Mosinie „Żyje Tadeusz Kantor”.


Uczestnicy:
Dzieci w wieku od 9-12 lat (około 50 osób) oraz ich wychowawcy


Podejmowany problem:
Projekt powstał w oparciu o brak oferty edukacyjnej dla dzieci, poruszającej kwestię wartości i przekonań, która pomoże im rozwijać kompetencje społeczne.


Miejsce realizacji:
Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie


GOTOWI PRZERWAĆ KRĄG


Autorki projektu: 
Agnieszka Gołębiowska ‒ Fundacja Białe Konie, ruch na rzecz wspierania kobiet i przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Prezeska fundacji, która ma na celu projektowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dążących do eliminacji przemocy wobec kobiet i dzieci.


Małgorzata Pawłowska ‒ Zespół Szkół w Brzeźnie. Wieloletni nauczyciel i wychowawca uczniów klas gimnazjalnych. Organizator konkursów recytatorskich, wystaw, przedstawień teatralnych, filmów, nagrań radiowych, akcji społecznych o charakterze kulturowo-społecznym.


Uczestnicy:
Dziewczynki i chłopcy w wieku 14-15 lat z Zespołu Szkół w Brzeźnie


Podejmowany problem:
Projekt jest odpowiedzią na brak konstruktywnej edukacji młodzieży, dotyczącej przemocy wobec kobiet i dzieci, która prowadziłaby do przerywania międzypokoleniowego cyklu przemocy.


Miejsce realizacji: 
Zespół Szkół w Brzeźnie, Zespół Szkół w Krzymowie, Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie.


JESTEM TYM CO WIDZĘ


Autorki projektu:
Agata Witkowska ‒ animatorka kultury. Nauczycielka przedmiotów zawodowych na kierunku Fototechnik i wychowawczyni klasy gimnazjalnej w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Koordynatorka warsztatów filmowych, warsztatów projektowania graficznego. Działała w zakresie organizacji wystaw (m.in. wystawa Rozmowy, szmery, bajery Moniki Drożyńskiej) i festiwali sztuki wizualnej.


Barbara Tyczyńska ‒ animatorka kultury. Pasjonatka fotografii. Współpracuje z Poznańskim Klubem Rodzinnym zrzeszającym dzieci z rodzin zastępczych i adopcyjnych, gdzie prowadziła warsztaty fotograficzne dla młodzieży. Organizatorka akcji Podaruj aparat fotograficzny.


Uczestnicy:
Młodzież z wielkopolskich domów dziecka w wieku 15-18 lat, młodzież (16-18) z Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu. 


Podejmowany problem:
Projekt wprowadza współpracę młodzieży z domów dziecka (która ma utrudniony dostęp do sztuki, niekoniecznie uświadamia sobie potrzebę czy chęć tworzenia) oraz z klas fototechnicznych (czyli osoby, które świadomie wybrały kierunek kształcenia).


Miejsce realizacji:
Warsztaty: Dom Dzieci i Młodzieży w Nowym Świecie, Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, Dom Dziecka w Szamocinie, Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” – Kosewo. Wystawy: KontenerART Mobilne Centrum Kultury i Sztuki, MGOK w Tuliszkowie, GOK Kołaczkowo, Szamociński Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna – Ostrowite.


MOST ZAMIAST MURU. OPOWIEŚĆ DO WYSŁUCHANIA

Autorki projektu:
Renata Borowiak ‒ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu. Nauczyciel języka polskiego w gimnazjum i liceum, autorka programu realizowanego jako przedmiot nauczania: Warsztaty pisania Pisanie zdarza się wszędzie. Autorka publikacji edukacyjnych w czasopismach oświatowych. 


Joanna Marchewka ‒ Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Nauczyciel-konsultant, redaktorka czasopisma oświatowego „Uczyć lepiej”, autorka publikacji edukacyjnych w ogólnopolskich czasopismach. Koordynatorka projektu dla nauczycieli z Wielkopolski „Spotkania z poezją współczesną”.


Uczestnicy:
Osadzeni w Areszcie Śledczym w Poznaniu (grupa 8-10 mężczyzn), nauczyciele/edukatorzy, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 


Podejmowany problem:
Projekt odpowiada na potrzebę działań artystycznych w środowisku osadzonych. Celem projektu jest zbudowanie sytuacji, która łączy grupę wykluczonych (z tymczasowym ograniczeniem wolności) ze środowiskiem społecznym, od którego oddzielają ich stereotypy i bariera dostępu.

Miejsce realizacji:
Areszt Śledczy w Poznaniu, Radio Merkury, poznańskie szkoły ponadgimnazjalne, ośrodki edukacji


PNIEWY BEZ NIENAWIŚCI

Autorka projektu:
Natalia Stępień ‒ Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy. Bibliotekarka działu dla dzieci i młodzieży, organizatorka koncertów i wydarzeń kulturalnych. Zaangażowana w edukację równościową, współpracuje z Amnesty International (w ramach projektu Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi) oraz Koalicją Przeciw Mowie Nienawiści.


Uczestnicy:
Uczennice i uczniowie w wieku 13-18 lat oraz nauczycielki i nauczyciele szkół gminy Pniewy, inni mieszkańcy gminy i powiatu.


Podejmowany problem:
Projekt jest odpowiedzią na rosnącą falę nienawiści i agresji słownej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Działania podejmowane w ramach projektu mają spowodować wzrost świadomości na temat problemu, jakim jest brak tolerancji dla szeroko rozumianej inności, a także dostarczyć uczestnikom narzędzi pomagających przeciwdziałać i skutecznie reagować w przypadku mowy nienawiści.


Miejsce realizacji:
Biblioteka Publiczna MiG Centrum Kultury Pniewy.


PRZECHODZĄC OBOK…

Autorka projektu:
Alicja Stasiak-Sikorska ‒ Zespół Szkół Społecznych w Jarocinie. Pedagog szkolny, realizatorka projektów unijnych, animatorka społeczna. Realizatorka projektu „Razem… kulturalnie” z mikrograntu Gminy Jarocin, współorganizatorka kawiarenki obywatelskiej „Pasje łączą pokolenia” w Śremie.


Uczestnicy:
Uczniowie Zespołu Szkół Społecznych (18 osób) oraz chętna młodzież z innych szkół w Jarocinie, ich dziadkowie i rodzice


Podejmowany problem:
W pobliżu szkoły, za murem graniczącym z ogrodem, znajduje się zaniedbany Cmentarz Ewangelicko-Augsburski – zniszczone ogrodzenie, wysoka trawa, zapomniane i zniszczone nagrobki. Projekt ma na celu podniesienie wizualnej jakości przestrzeni (uporządkowanie cmentarza) i przywrócenie do świadomości Jarocinian obecności dawnych mieszkańców, mniejszości religijnych.

Miejsce realizacji:
Zespół Szkół Społecznych w Jarocinie.


PUBLICZNE SCENY MUZYCZNE 2017


Autorka projektu:
Dominika Dopierała ‒ Fundacja Nordoff Robbins Polska. Muzyk i certyfikowany muzykoterapeuta, założycielka Fundacji Nordoff Robbins Polska. Prowadzi zajęcia na Akademii Muzycznej w Katowicach w zakładzie muzykoterapii. Zajmuje się umożliwianiem aktywnego udziału w tworzeniu muzyki różnym grupom społecznym, a w szczególności osobom z niepełnosprawnościami


Uczestnicy:
Podopieczni trzech ośrodków (z Leszna, Środy Wielkopolskiej, Szamotuł), uczniowie Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu, uczniowie szkół ponadpodstawowych z okolic prowadzonych w ramach projektu sesji muzykoterapeutycznych.


Podejmowany problem:
Projekt realizuje cele Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku: popularyzowanie muzyki jako sztuki użytkowej (dostępnej dla wszystkich), zmniejszenie zjawiska instytucjonalizacji osób z niepełnosprawnościami, integracja różnych grup społecznych, poszerzanie świadomości społecznej na temat niepełnosprawności. 


Miejsce realizacji:
Leszno, Środa Wielkopolska, Szamotuły, PoznańWięcej informacji na stronie CPE lub u koordynatorów: ewelina@cpe.poznan.pl; jakub@cpe.poznan.plWydarzenia

Data
Kategorie
Uczestnicy