Centrum Kultury Zamek

ZMIANY od 1.02.


Informujemy, że od 1.02.19 r. w związku ze zmianami regulacji w zakresie odzyskiwania podatku VAT przez instytucje kultury wstęp na niektóre – dotąd bezpłatne – wydarzenia będzie wynosił symboliczne 2 zł.

Pragniemy nadal oferować ciekawy, nowatorski program, dlatego też musimy dbać o stałe, niezagrożone źródła finansowania. Tymczasem zmiany, jakie od 2016 roku nastąpiły w zakresie rozliczania podatku VAT, powodują, że zapłacony podatek, który wcześniej instytucje kultury mogły odzyskać, obecnie zatrzymywany jest w budżecie państwa. W istotny sposób pogarsza to naszą sytuację finansową, uszczuplając środki, które możemy przeznaczyć na program kulturalny.

Poprawę sytuacji możemy osiągnąć poprzez pobieranie opłat za wstęp na organizowane przez nas wydarzenia kulturalne. Nie chodzi o to, by uzyskane środki zrekompensowały nam utracony podatek, tym bardziej że wprowadzone opłaty będą miały charakter symboliczny (2 zł). Prowadzenie odpłatnej działalności umożliwia nam odzyskiwanie podatku VAT w zakresie większym niż w przypadku, gdy organizujemy wydarzenia z wstępem wolnym.

Przyjęcie rozwiązania polegającego na pobieraniu opłat jest dla nas niezwykle trudne, ponieważ pragniemy w jak największej mierze pozostać instytucją otwartą, dostępną dla każdego. Jednak by móc zapraszać do CK ZAMEK na wydarzenia kulturalne, musimy mieć środki na sfinansowanie ich przygotowania. Każda opłata uiszczona za wstęp pozwala nam odzyskać podatek VAT w kwocie wielokrotnie przekraczającej wpływy z biletów.

Dziękujemy za zrozumienie i zapraszamy do CK ZAMEK.

Wydarzenia

Data
Kategorie
Uczestnicy