Centrum Kultury Zamek

SIŁA WSPÓŁPRACY \ wyniki konkursu na mikrodotacje


Komisja konkursowa w składzie: Ewelina Banaszek, Katarzyna Chajbos, Bartłomiej Lis, Justyna Makowska oraz Olga Urban, spośród nadesłanych zgłoszeń wybrała 4 projekty, które zostaną sfinansowane w ramach konkursu „Siła Współpracy“ (kolejność alfabetyczna):

Nad Brzegami Balatonu,
PlanTY!,
Publiczne Sceny Muzyczne,
Senioralne poruszenie.

Serdecznie gratulujemy!

Protokół z obrad komisji

Konkurs na mikrodotacje „Siła Współpracy” dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Poznania oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

___

SIŁA WSPÓŁPRACY jest kontynuacją idei III NieKongresu Animatorów Kultury, który odbył się w dniach 9-11.04.2018 w CK ZAMEK w Poznaniu. To konkurs oparty na partnerstwach: sektora kultury i sektora samorządowego, a jego celem jest praktyczne wykorzystanie zapisów Samorządowej Karty dla Kultury. Konkurs na mikrodotacje organizowany jest przez Centrum Praktyk Edukacyjnych na przedsięwzięcia z zakresu edukacji i animacji kulturowej oraz rewitalizacji społecznej. Jest wynikiem współpracy Centrum Kultury ZAMEK, Urzędu Miasta Poznania i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 


Partnerzy

Wydarzenia

Data
Kategorie
Uczestnicy