Centrum Kultury Zamek

Teatr powszechny

Teatr powszechny to długofalowy program performatywny realizowany przez Centrum Kultury ZAMEK od 2016 roku. W ciągu ostatnich trzech lat zaprezentowaliśmy: dziesięć premier, kilkanaście wybitnych gościnnych spektakli polskich i zagranicznych zespołów oraz „repertuarowe” wznowienia wyprodukowanych w naszej instytucji przedstawień. Wszystkie wydarzenia odbyły się przy pełnej widowni, budząc żywe zainteresowanie publiczności.

Wyjątkowość projektu polega na zaproszeniu do współpracy środowisk, które w swej pracy teatralnej korzystają z narzędzi pierwotnie używanych w celach terapeutycznych, jako sposób pokonywania ograniczeń i życiowych kłopotów wynikających z najróżniejszych społecznych i osobistych uwarunkowań. Zapewniliśmy odpowiednie warunki finansowe, organizacyjne i techniczne umożliwiające rozwój uczestników programu pod okiem wybitnych, starannie dobranych artystów.

Tytułowa „powszechność” projektu odnosi się przede wszystkim do uniwersalnej potrzeby odnalezienia samego siebie w twórczym procesie. Nabywanie umiejętności wyrażania – często nieuporządkowanych – uczuć i myśli oraz odnajdywanie szczerości artystycznego przekazu, budowanego poprzez powtarzalną, zdyscyplinowaną spontaniczność, jest wspólne dla wszystkich ludzi wchodzących w świat teatru. Terapeuci, próbując pomóc swoim podopiecznym w pokonywaniu barier, zadają im te same pytania, które zadają sobie zawodowi aktorzy, a uczestnicy terapii konfrontują się z nimi w podobny sposób.

„Powszechność” symbolizuje również naszą intencję i starania, aby teatr tworzony z udziałem osób z niepełnosprawnościami bądź osób w inny sposób zagrożonych społecznym wykluczeniem traktowany był jako pełnoprawne zjawisko artystyczne, podlegające krytycznej ocenie za pomocą kryteriów standardowo stosowanych wobec wydarzeń z obszaru sztuki performatywnej.

Wiosną 2019 roku zapraszamy na wznowienia przedstawień powstałych w ubiegłym roku. Jak zwykle w naszym repertuarze pojawią się także spektakle gościnne – jako pierwszy spektakl „Rewolucja, której nie było” Teatru 21.
Na premiery grup pracujących pod szyldem Teatru powszechnego trzeba będzie poczekać do jesieni.

Zapraszamy do Teatru powszechnego.


Kalendarz

Data
Kategorie
Uczestnicy
Ładowanie

Spektakle wyprodukowane przez CK ZAMEK

Spektakle gościnne

Wydarzenia

Data
Kategorie
Uczestnicy