Centrum Kultury Zamek

Teatr powszechny

„Teatr powszechny” powołaliśmy do życia w 2016 roku. Ideą projektu jest prezentacja zjawisk obecnych w teatrze tworzonym
przez osoby niepełnosprawne lub zagrożone społecznym wykluczeniem. Program „Teatru powszechnego" składa się z dwóch rodzajów działań – produkcji premierowych przestawień oraz prezentacji spektakli, będących w repertuarze profesjonalnych grup teatralnych o podobnym „terapeutycznym rodowodzie”.

Deklarowana POWSZECHNOŚĆ dotyczy
po pierwsze naszej intencji umieszczania prezentowanych spektakli w pełnoprawnym, głównym obiegu życia teatralnego, bez stygmatyzującego kontekstu i ulgowej taryfy przy ocenie artystycznej wartości przedstawień. Po drugie, podkreślać ma uniwersalność przeżyć obecnych podczas procesu twórczego, towarzyszących aktywności teatralnej, niezależnie od jej terapeutycznej roli.

W ramach „Teatru powszechnego” powstało do tej pory osiem nowych spektakli, a premiery kolejnych zaprezentujemy jesienią. Przedstawienia wyprodukowane
w CK ZAMEK prezentujemy kilkakrotnie,
co podnosi wartość pracy uczestników projektu, którzy doświadczają powtarzalności wchodzenia w role w bezpiecznym świecie teatralnej konwencji. Postanowiliśmy,
że program „Teatru powszechnego”, zbudowany na współpracy z lokalnymi grupami oraz prezentacji polskich i zagranicznych zespołów wyrosłych z działalności terapeutycznej, kontynuować będziemy przez kolejne lata. Decyzja ta, wynikająca z dotychczasowych fascynujących doświadczeń, otwiera przed nami pole
do odpowiedzialnej, długofalowej pracy z niezwykle twórczymi i wrażliwymi uczestnikami projektu.
 

Data
Kategorie
Uczestnicy
Ładowanie

Spektakle wyprodukowane przez CK ZAMEK

Spektakle gościnne

Wydarzenia

Data
Kategorie
Uczestnicy