Centrum Kultury Zamek

Teatr powszechny

„Teatr powszechny" powołaliśmy do życia w 2016 roku. Ideą projektu jest prezentacja zjawisk obecnych w teatrze tworzonym przez środowiska osób niepełnosprawnych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem, a jego program budujemy w oparciu o dwa rodzaje działań – produkcję premierowych przestawień oraz prezentację spektakli, będących w repertuarze grup teatralnych, o podobnym, „terapeutycznym rodowodzie”.
Deklarowana POWSZECHNOŚĆ dotyczy po pierwsze naszej intencji umieszczania prezentowanych spektakli w pełnoprawnym, głównym obiegu życia teatralnego, bez stygmatyzującego kontekstu i ulgowej taryfy przy ocenie artystycznej wartości przedstawień. Po drugie podkreślać ma uniwersalność przeżyć obecnych podczas procesu twórczego, towarzyszących aktywności teatralnej, niezależnie od jej terapeutycznej roli.
W ramach „Teatru powszechnego” powstało do tej pory sześć nowych spektakli, a premiery dwóch kolejnych zaprezentujemy jesienią. Wyprodukowane w CK ZAMEK przedstawienia prezentujemy kilkakrotnie, co podnosi wartość
pracy uczestników doświadczających powtarzalności wchodzenia w role, w bezpiecznym świecie teatralnej konwencji.
Postanowiliśmy, że program „Teatru powszechnego”, zbudowany na współpracy z lokalnymi grupami oraz prezentacji polskich i zagranicznych zespołów wyrosłych z działalności terapeutycznej, kontynuować będziemy przez kolejne lata. Decyzja ta, wynikająca z fascynujących doświadczeń kilkunastu ostatnich miesięcy funkcjonowania projektu, otwiera przed nami pole do odpowiedzialnej, długofalowej pracy z niezwykle twórczymi i wrażliwymi uczestnikami projektu.
 Data
Kategorie
Uczestnicy
Ładowanie

Spektakle wyprodukowane przez CK ZAMEK

spektakle gościnne

Partnerzy

Wydarzenia

Data
Kategorie
Uczestnicy