Centrum Kultury Zamek

Teatr powszechny

Teatr powszechny to długofalowy program realizowany w CK ZAMEK, który w ciągu dwóch lat wyraźnie zaznaczył się w teatralnym życiu Poznania. W portfolio Teatru powszechnego znajdziemy osiem premier, kilka wybitnych gościnnych spektakli polskich i zagranicznych zespołów oraz „repertuarowe” wznowienia wyprodukowanych w naszej instytucji przedstawień. Wszystkie wydarzenia odbyły się przy pełnej widowni, budząc żywe zainteresowanie publiczności.

Wyjątkowość projektu polega na zaproszeniu do współpracy środowisk, które w swej pracy teatralnej korzystają z narzędzi pierwotnie używanych w celach terapeutycznych, jako sposób pokonywania ograniczeń i życiowych kłopotów wynikających z najróżniejszych społecznych i osobistych uwarunkowań. Zapewniliśmy odpowiednie warunki finansowe, organizacyjne i techniczne umożliwiające rozwój uczestników programu pod okiem wybitnych, starannie dobranych artystów.

Tytułowa „powszechność” projektu odnosi się przede wszystkim do uniwersalnej potrzeby odnalezienia samego siebie w twórczym procesie. Nabywanie umiejętności wyrażania nieuporządkowanych uczuć i myśli oraz odnajdywanie szczerości artystycznego przekazu, budowanego poprzez powtarzalną, zdyscyplinowaną spontaniczność, jest wspólne dla wszystkich ludzi wchodzących w świat teatru. Terapeuci, próbując pomóc swoim podopiecznym w pokonywaniu barier, zadają im te same pytania, które zadają sobie zawodowi aktorzy, a uczestnicy terapii konfrontują się z nimi w podobny sposób.

„Powszechność” symbolizuje również naszą intencję i starania, aby teatr tworzony z udziałem osób niepełnosprawnych bądź zagrożonych społecznym wykluczeniem traktowany był jako pełnoprawne zjawisko artystyczne, podlegające krytycznej ocenie za pomocą kryteriów standardowo stosowanych wobec wydarzeń z obszaru sztuki performatywnej. Status taki osiągnęły zespoły zagraniczne zaproszone do udziału w projekcie. Wiosną 2018 roku zaprezentujemy dwa z nich – francuski Compagnie de l’Oiseau-Mouche oraz niemiecki tanzbar_bremen. Gościnnie pojawi też się spektakl wyprodukowany przez Teatr Śląski w Katowicach. Ponadto ofertę Teatru powszechnego uzupełnią wznowienia przedstawień z poprzednich lat, warsztaty dla publiczności oraz wykład czeskiej znawczyni teatru społecznego, Jany Pilatovej.

Zapraszamy do Teatru powszechnego.
Kalendarz

Data
Kategorie
Uczestnicy
Ładowanie

Spektakle wyprodukowane przez CK ZAMEK

Spektakle gościnne

Wydarzenia

Data
Kategorie
Uczestnicy