Centrum Kultury Zamek

Zwiedzanie z przewodnikiem

W jaki sposób można zwiedzać zamek?

W jedną wybraną niedzielę miesiąca organizujemy NIEDZIELĘ NA ZAMKU. Można wtedy wziąć udział w otwartym wykładzie oraz bezpłatnym zwiedzaniu z przewodnikiem.

Również raz w miesiącu odbywa się nocne zwiedzanie zamku. Jest ono rozbudowaną wersją standardowego spaceru po gmachu w ograniczonej liczbowo grupie.

Dodatkowo każdy typ wycieczki można zamówić u zamkowych przewodników pod numerem telefonu 61 64 65 288 lub mailowo zwiedzanie@ckzamek.pl.

Cennik zwiedzań zamówionych:
‒ zwiedzanie z przewodnikiem w g. 9-19 ‒ 100 zł w języku polskim / 150 zł w języku obcym – jest to opłata od grupy, która może liczyć maksymalnie 70 osób; grupy o innym języku oprowadzania niż język angielski proszone są o wcześniejszą rezerwację terminu;
‒ nocne zwiedzanie zamku z przewodnikiem g. 20 lub g. 21 – 450 zł w języku polskim i obcym ‒ jest to opłata od grupy, która może liczyć maksymalnie 70 osób;

Zwiedzanie zamku ‒ stałe opłaty:

W miarę dostępności przestrzeni i dostępności przewodników, Zamek organizuje również:
‒ zwiedzania w jedną wybraną środę miesiąca (bilety: 10 zł, ograniczona liczba
miejsc, g. 18);
‒ nocne zwiedzania zamku w wybrany piątek miesiąca (bilety: 15 zł, ograniczona liczba miejsc, g. 21);

Dzień, w którym odbywają się wyżej wymienione zwiedzania może ulec zmianie ze względu na stały program Centrum Kultury ZAMEK, aktualne informacje o zwiedzaniach znajdą Państwo zawsze na stronie internetowej Zamku (www.ckzamek.pl) oraz w wydawanym, w formie drukowanej i elektronicznej, kalendarium, dostępnym w gmachu CK ZAMEK.

Zwiedzanie z przewodnikiem zewnętrznym:

Zamek można również zwiedzać z przewodnikiem zewnętrznym
– w takim przypadku opłata dla Zamku wynosi 30 zł. W przypadku chęci przyjścia do Zamku z przewodnikiem zewnętrznym prosimy o kontakt w celu poinformowania kasy oraz ochrony CK ZAMEK. Opłata nie jest obowiązkowa, jeśli zwiedzają Państwo wyłącznie hole i korytarze Zamku, bez uwzględnienia historycznych przestrzeni programowych.

Wydarzenia

Data
Kategorie
Uczestnicy